ติวฟรีกับครูหนุน

{getBlock} $results={5} $label={ติวฟรี} $type={block1} $color={#F64E4E}

ประโยคควรรู้

{getBlock} $results={3} $label={ประโยคควรรู้} $type={grid1} $color={#0088ff}

เรียนพูด

{getBlock} $results={4} $label={เรียนพูด} $type={col-left} $color={#f9ae00}

สำนวนภาษาอังกฤษ Idioms

{getBlock} $results={4} $label={สำนวนภาษาอังกฤษ Idioms} $type={col-right} $color={#9c5bb7}

บทความล่าสุด

ดูทั้งหมด

ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ Shopping ซื้อของ

ไปชอปปิ้ง ซื้อของ ฝึกพูดภาษาอังกฤษกันไว้ค่า What can I do for you?     มีอะไรให้ช่วยไหมคะ   What…

There is only one happiness in this life, to love and be loved.

Positive quote of the day There is only one happiness in this life, to love and be loved. Cr: Georg…

คำศัพท์ออกสอบบ่อย

กลุ่มคำศัพท์ออกสอบบ่อย😙 give way to ยอมเปิดทางให้ keep an eye on จับตาดู have / has a crush on แอบ…

6 สำนวนภาษาอังกฤษออกสอบบ่อย

สำนวนภาษาอังกฤษออกสอบบ่อย   I couldn’t agree more. เห็นด้วยอย่างยิ่ง I couldn’t agree more.…

ข้อสอบภาษาอังกฤษก.พ 5 ข้อ

เตรียมสอบก.พ. ภาษาอังกฤษ มาดูกันค่า อย่าลืมลองตอบในใจไปด้วยนะคะ

6 สำนวนภาษาอังกฤษออกสอบบ่อย

6 สำนวนภาษาอังกฤษออกสอบบ่อย   I couldn’t agree more. เห็นด้วยอย่างยิ่ง I couldn’t agree m…

โหลดโพสต์เพิ่ม ไม่พบผลการค้นหา

ภาษาอังกฤษจากหนัง

{getBlock} $results={6} $label={ภาษาอังกฤษจากหนัง} $type={videos} $color={#f50000}

ท่องเที่ยว

{getBlock} $results={6} $label={ท่องเที่ยว} $type={grid2} $color={#F64E4E}

ภาษาอังกฤษจากหนังสือ

{getBlock} $results={6} $label={ภาษาอังกฤษจากหนังสือ} $type={gallery} $color={#009432}